.

Directory of Principal

KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN

AGRA REGION

Directory of Principals of KVs

S. No

KV NAME

PRINCIPAL

E-MAIL 

PHONE NO. 

1

AGRA CANTT No 1 AFS

Dr. H. P. Singh

kv1afsagra@gmail.com

0562 - 2400754

2

AGRA CANTT No 2

Mr. Sudhakaran P V

principalkv2agracantt@gmail.com

0562-2227328, 2225214

3

AGRA CANTT No 3

Mrs. Prabha Gaur

principalkv3agra@gmail.com

0562-2413580

4

ALIGARH

Mr. S. D. Singh

kvaligarhup@gmail.com

0571-2781478

5

ANTA AGPP

Mr. R. S. Sarang

kvantaagpp@gmail.com

07457-246225

6

BABINA CANTT

Mr. R. K. Sharma

babinakv@gmail.com

0510-2740244

7

BARAN

Mr. A.K. Sinha

kvbaran@gmail.com

07453-237069, 

8

BHARATPUR

Mr. Nem Singh

kvbharatpur@gmail.com

05644 – 223732

9

BHIND

Mr. Sanjeev Bhatnagar (I/c)

kv123bhind@gmail.com

07534 – 242436, 242258 

10

BUNDI

Mr. S. B. Kumar (I/c)

kvbundi@gmail.com

07472-456070

11

CTPP CHHABRA

Mr. M. K. Meena

kvctpp.chhabra@gmail.com

07452-225025

12

DATIA

Mr. Ram Kumar (I/c)

kvdatia@gmail.com

07522 -237361

13

ETAH

Mrs. Chandra Rekha

kvetah01@gmail.com

05742 – 239425

14

ETAWAH

Mr. L. B. Sharma

kvetawah@gmail.com

05688-258600

15

GANGAPUR CITY

Mr. Karan Singh

kvgangapur@gmail.com

07463-237196

16

GWALIOR NO 1

(Sh. 1 & 2)

Ms. Raj Kumari Nigam

kv1gwl@gmail.com,  kv1.ss.gwalior@gmail.com

0751  - 2341208

17

GWALIOR NO 2

Ms. Rekha Saxena

kv2gwl@gmail.com

0751-2470227

18

GWALIOR NO 3

Mr. A. B. Singh

kv3mgwl@gmail.com

0751- 2368205

19

GWALIOR NO 4

Mr. Munendra Singh

kv4gwl@gmail.com

0751 – 2479241

20

GWALIOR NO 5

Mrs. U. R. Sharma

kv5gwl@gmail.com

0751-2344069 

21

HATHRAS

Dr. Ashok Kumar Updhayay

kvhathrasmahamaya@gmail.com

05722 – 232464

22

HAZRATPUR

Sh. Ramesh Chandra

kvhazratpur@gmail.com

05612-276147

23

JHALAWAR

Mr. G. R. Meena

kendvidyajhalawar@gmail.com

07432- 211356, 233788

24

JHANSI NO 1

Mr. Praveen Sharma

principalkv1jhs@gmail.com

0510-2473905

25

JHANSI NO 2

Dr. (Mrs.) Vandana Sekar

kv2jhansi@gmail.com

0510-2471442

26

JHANSI NO 3

Ms. Pallavi Sharma

jhansikv3@gmail.com

0510- 2481401

27

KARAULI

Mr. Mukesh Kumar

kvkarauli@gmail.com

07464-250691

28

KOTA NO 1

Mrs. Deepti Nair

kv1kota@gmail.com

0744 – 2440105

29

KOTA NO 2

Mr. Shekhar Jakhoria

kv2kota@gmail.com

0744 2466171

30

LALITPUR

Mrs. Vijaya Kharait

kvlalitpur@gmail.com

05176-276200

31

MAHOBA

Mr. R. B. Dwivedi, I/c

kvmahoba@gmail.com

05281-253201

32

MATHURA BAAD

Mr. Munesh Kumar

kvbaadmathura@gmail.com

0565-2430639

33

MATHURA CANTT

Mr. Anil Mohan

kv123mathuracantt@gmail.com

0565-2471583

34

MATHURA MRN

Mr. V. K. Kashyap (I/c)

kv.mathurarefinery@gmail.com

0565-2416171, 2430854

35

MORENA

Mr. R. S. Pandey (I/c)

kvmrna@gmail.com

07532 - 241915

36

SAWAI MADHOPUR

Mr. R. S. Meena

kvsawaimadhopur@gmail.com

07462-222347, 225055

37

SHEOPUR

Mr. Pankaj Sharma (I/c)

sheopurkv@gmail.com

07530-221800

38

TALBEHAT

Mr. Parvez Aslam

principaltbt@gmail.com

05175-282024